POSLANEC
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

... Doprava v regionu

Aktuálnímu tématu dopravy v regionu bylo věnováno setkání starostů a představitelů měst Náchodska se zástupci podnikatelské sféry, které v pátek 6. března uspořádala Hospodářská komora okresu Náchod v náchodském městském divadle Dr. J. Čížka. Zúčastnil se ho také poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Ten zde pohovořil o aktuálních dopravních stavbách v Náchodě, připravovaných projektech či o spolupráci a součinnosti volených zástupců napříč politickým spektrem v regionu i v kraji co se problémů dopravy týká.

Jedním z hlavních témat v oblasti dopravy v regionu je v letošním roce rekonstrukce dvou kruhových objezdů v Náchodě, které se nachází na mezinárodní silniční tepně vedoucí do Polska. Jedná se o rekonstrukce kruhových křižovatek u Slávie a u Čedoku. Opravy té první začnou 15. 3. a potrvají do 15. 6., hned od 16. 6. naváže rekonstrukce křižovatky u Čedoku, která potrvá až do podzimu. Proto Jan Birke přítomné během svého vystoupení seznámil především s těmito dvěma projekty, které po dobu stavebních prací přinesou velkou dopravní zátěž nejen pro obyvatele města, ale i celého regionu, také pro místní podniky či tranzitní dopravu.

„Omlouváme se vám za komplikace, které si rekonstrukce vyžádá, ale je to nezbytné, neboť kruhový objezd u Slávie i inženýrské sítě pod ním jsou v havarijním stavu a je nutné je opravit. Rekonstrukce obou kruhových objezdů však přinese jejich zkapacitnění a plynulejší a bezpečnější provoz,“ sdělil Jan Birke.

Uvedl, že radnice se ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Police ČR v Náchodě a Ředitelstvím silnic a dálnic – Správou Hradec Králové, která je investorem rekonstrukcí, snažila najít taková řešení, aby omezení po dobu staveb byla minimální. Ujistil též, že v případě nečekaných událostí je vedení radnice připraveno případné komplikace řešit ihned. „Nebudeme sedět s rukama v klíně a čekat, jak to dopadne, ale aktivně budeme problémy řešit,“ ubezpečil přítomné Birke.

K překvapení mnoha přítomných sdělil, že vedení města se podařilo donutit dodavatelské stavební firmy, aby se pracovalo od časného rána až do deseti hodin večer. „Budeme v tom možná trochu průkopníci, ale jinak by termín rekonstrukce byl minimálně ještě o tři týdny delší,“ dodal náchodský starosta a poslanec. Tuto informaci někteří přítomní velmi kvitovali.

Jan Birke přítomné informoval i o tom, že v letech 2016–2017 je v plánu oprava celé hlavní mezinárodní silnice směřující napříč městem na Polsko. Podle zatím předběžného hrubého odhadu půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Bude se jednat o jednu z nejvyšších částek, jakou kdy stát díky vyjednávání vedení radnice v uplynulých letech do Náchoda na řešení dopravy pošle. Díky neúnavnému úsilí představitelů radnice se podařilo se státními institucemi domluvit právě i opravy kruhových křižovatek za desítky milionů korun. V roce 2013 to byla nová okružní křižovatka u nákupní zóny v Bělovsi za 10,35 milionů korun, která podstatně přispěla k bezpečnosti chodců i dopravy. Dále to byla rekonstrukce silnice první třídy I/14 v Plhovské a Kostelecké ulici a křižovatky u Itálie v letech 2013–2014 za celkem 20,9 milionů. Co se týče výše stavebních nákladů na letos realizovanou křižovatku u Slávie, vyjdou na více než 16 milionů, oprava okružní křižovatky u Čedoku si pak vyžádá náklady okolo 34 milionů korun.

Starosta Birke přítomné také informoval, jaké nemalé prostředky do oprav místních komunikací město Náchod v posledních letech investuje. Pro srovnání: v roce 2012 to bylo 18,36 milionů, o rok později 5,3 milionů, ale v roce 2014 už se radnici podařilo vyčlenit rekordní summu 41,93 milionů a v roce letošním je plánována částka ve výši 22,95 milionů korun.

Na setkání vystoupili také představitelé okolních měst, například Nového Města nad Metují, Teplic nad Metují, Broumova, České Skalice či Červeného Kostelce.

Setkání se zúčastnil i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který sdělil, že kraj letos a v letech nejbližších v regionu plánuje opravy silnic za nemalé prostředky. „Vize na opravy silnic je optimističtější než v minulých letech. Dnes jsou na Náchodsku v přípravě stavební projekty za 750 milionů a na Broumovsku dokonce za 887 milionů korun. V okrese Náchod je ta příprava na opravy velmi důkladná. Je to blýskání se na lepší časy,“ řekl hejtman Lubomír Franc. Vybrané cesty by se podle něj mohly opravovat už do čtyř let.

Hejtman též informoval o aktuálním stavu v souvislosti s pokračováním dostavby dálnice D11 od Hradce Králové směrem na Jaroměř.

Jan Birke při této příležitosti vyzdvihl iniciativu poslanců a senátrorů, zvolených za Královéhradecký kraj, kteří se v otázce dostavby dálnice a jejího pokračování sjednotili a táhnou za jeden provaz. Právě jednotný a vytrvalý postup přispěl poměrně rychle k tomu, že ze strany státu, jeho vrcholných orgánů a státních institucí je tento problém vnímán mnohem intenzívněji a řešení se hledá rychleji. „Minimálně v dopravě jsem se přestali hádat, protože všichni ji chtějí posunout kupředu,“ dodal Birke. Zdůraznil, že je unikátní, že starostové měst na Náchodsku táhnou za jeden provaz. Bylo tomu tak v minulém volebním období a dá se očekávat, že to bude pokračovat i po následující čtyři roky. „Spolupráce samospráv je vynikající a je to základní kámen pro to, abychom mohli řešit velké problémy, mezi které doprava patří,“ řekl náchodský starosta. 
 
Tel: 731 628 305
© 2013 Jan Birke
info@janbirke.cz