POSLANEC
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Když se chce, všechno jde.
I práce do večera na českých silnicích...

V Náchodě se podařilo docílit toho, co je v některých evropských státech zcela běžné a na českých dopravních stavbách je jinak velkou výjimkou. Vedení náchodské radnice se v případě rekonstrukce křižovatky u Slávie v centru města na mezinárodní silnici I/33 podařilo s investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic – Správa Hradec Králové, dohodnout, že stavbaři zde mají pracovní dobu od rána od 6.00 až do večera do 22.00 hodin. Někdy se zde pracuje dokonce i v sobotu a v neděli. To proto, aby stavební práce trvaly co nejkratší dobu a komplikace byly co nejmenší.

„Je to možná v Čechách trochu průkopnický přístup, ale podařilo se dosáhnout toho, že na této křižovatce, která je důležitá pro život celého města, se skutečně pracuje až do večera. Usilovali jsme o to proto, aby komplikace byly co nejmenší pro celý Náchod, tisíce zdejších obyvatel i tisíce řidičů, kteří městem denně projíždí,“ sdělil Jan Birke. To, že je takový přístup i v České republice možný, kvituje i jako stínový ministr dopravy za ČSSD. „Je to jasný příklad toho, že když se chce a tlačíme na pilu a na stavební firmy, tak to jde. To, co je běžné na západ od našich hranic, je tedy možné bez problémů realizovat i v Čechách,“ uvedl Jan Birke.

Podařilo se toho docílit proto, aby byl průběh stavby co nejrychlějí a komplikace co nejmenší. Je to díky velmi důkladné přípravě, která samotné stavbě předcházela. Na tom mají zásluhu také investor stavby Ředitelství silnic a dálnic – Správa Hradec Králové, Dopravní inspektorát Policie ČR v Náchodě, správci inženýrských sítí, stavební společnosti a jejich pracovníci. Díky naplánovaným dopravním opatřením se průjezd Náchodem během probíhající rekonstrukce zatím obešel bez velkých komplikací.

„Rád bych proto poděkoval všem, kteří se na přípravě stavby podíleli, kteří na ni pracují, kteří se podíleli na dopravních opatřeních i těm, kteří denně řídí dopravu. Díky nim všem doprava přes město projíždí mnohem lépe, než jsme čekali. Navíc stavba má díky tomu, že se pracuje do večera, několikadenní náskok,“ sdělil Jan Birke.

Poděkoval také náchodským řidičům a obyvatelům za to, že jsou trpěliví a zvládají objížďky a dopravní komplikace. „Všichni jsme čekali, že situace bude horší. Jenom díky přípravě, úsilí a trpělivosti všech to jde,“ dodal Jan Birke.

Rekonstrukce křižovatky u Slávie je nutná hned z několika důvodů. Prvním z nich je, aby byl průjezd bezpečnější a plynulejší, proto dochází k úpravě nájezdových ploch do křižovatky, kruhového prstence uprostřed či k umístění přechodů pro chodce. Druhým důvodem je, že vozovka i infrastruktura pod kruhovým objezdem už jsou v havarijním stavu a na hranici životnosti.

Na opravu okružní křižovatky u Slávie bude navazovat zahájení kompletní rekonstrukce, resp. výstavba, nové okružní křižovatky „u Čedoku“. Ta potrvá až do podzimu letošního roku. Také tady se předpokládá, že stavbaři budou pracovat až do večera.

 
 
Tel: 731 628 305
© 2013 Jan Birke
info@janbirke.cz