POSLANEC
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

... Alfou a omegou rozvoje našeho regionu je doprava a dostatek kvalikovaných pracovníků ...

Problémy dopravy v regionu, nedostatek odborných technických profesí, ale i pomoc s exportem na zahraniční trhy řešil poslanec a náchodský starosta Jan Birke s vedením společnosti Wikov MGI a. s., která patří ke klíčovým zaměstnavatelům náchodského regionu. Stalo se tak při jeho návštěvě v závodu společnosti v Hronově v polovině ledna 2015. Jan Birke si během ní též prohlédl výrobní prostory strojírenského podniku. Tato exkurze měla i velmi osobní rovinu, neboť při ní mezi zaměstnanci potkával řadu přátel z Hronova, kde několik let žil a pracoval. A nikomu z nich neváhal stisknout ruku či prohodit s ním pár vět.

Jedním ze stěžejních témat, na která během jednání přišla řeč, byl nedostatek odborných zaměstnanců. Kvalifikované strojírenské a technické profese společnost hledá jen těžko a v současnosti není ani dostatek studentů na středních průmyslových školách, kteří by současnou a budoucí poptávku mohli uspokojit. Hronovská strojírenská společnost navíc není jediná v regionu, která se s takovým problémem potýká.

Jan Birke sdělil, že si je tohoto problému dobře vědom. Vedení společnosti informoval o tom, že právě pomoc v této oblasti bude řešit i se svými kolegy - starosty měst náchodského regionu. „Pomoc potřebují hlavně strojírenské společnosti. Velcí hráči byznysu, to je alfa a omega pro prosperitu celého regionu a kraje. Na Náchodsku máme díky nim jednu z nejnižších nezaměstnaností v kraji, ale bohužel v současnosti se jen obtížně shání další kvalifikovaní pracovníci,“ uvedl Jan Birke. Zaměstnanost je totiž klíčová nejen pro budoucí prosperitu podniků, ale také samotného regionu a měst. Odráží se prvotně v sektoru drobného obchodu a služeb, dále ve využívání městských zařízení a vůbec na životě ve městech a jejich rozvoji.

Návštěva měla také za cíl informovat vedení společnosti o změnách a komplikacích v dopravě v Náchodě v letošním roce. Od poloviny března až do listopadu se totiž ve městě budou upravovat kruhové objezdy u Slávie a u Čedoku, což si vyžádá nemalé komplikace. Sdělení těchto informací se ukázalo jako velmi důležité pro vedení společnosti. A to proto, aby společnost mohla včas přizpůsobit svou logistiku a transporty nákladů, případně aby je odklonila mimo Náchod a zdejší dopravě tak ulehčila. Omezení se navíc dotknou i mnoha zaměstnanců.

Dále přišla řeč na pokračování dostavby dálnice D11. Jan Birke též zástupcům firmy Wikov představil, že nejen společnosti, ale i města musí myslet na efektivní a plusové hospodaření. Náchod, kde je starostou, totiž v posledních letech dosáhl ekonomicky nejsilnější kondice. Hospodaří prakticky bez dluhů a na investice má rekordní objemy prostředků, vloni to bylo 180 milionů korun a v letošním roce je to 111 milionů korun.

Setkání mělo i další velmi konkrétní a pro společnost zřejmě přínosný výsledek, a to nabídku pomoci s hledáním exportních příležitostí v Číně. Tamní trh se stále rozvíjí a nabízí řadu zajímavých příležitostí. Společnost Wikov zde spatřuje potenciál například v oblasti větrné energie, vodních elektráren či důlních zařízení. Jan Birke jí proto slíbil pomoc ze strany Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, kde je předsedou dozorčí rady. To zástupci společnosti velmi přivítali.

„Česká republika dosáhla v roce 2014 narovnání diplomatických vztahů s Čínou na úroveň ostatních zemí Evropské unie jakými jsou například Německo, Velká Británie či Francie. Tento posun výrazně pomáhá otevřít dveře byznysu a exportu našich společností do Číny," vysvětlil Jan Birke.

Z pozice poslance Jan Birke přislíbil vedení společnosti i pomoc při jednání s některými státními institucemi, s nimiž firma přichází do styku.

Společnost Wikov patří mezi nejvýznamnější výrobce mechanických převodovek v regionu střední a východní Evropy. Ve strojírenství je firma aktivní více než 130 let, téměř sto let je pak tradičním výrobcem ozubených kol a převodovek. Firma má ve třech výrobních závodech v České republice celkem 800 zaměstnanců, v závodě v Hronově pracuje 460 lidí. Největší podíl výroby společnosti 40,6 procent, tvoří převodovky zvedacích zařízení ropných plošin. Společnost dále vyrábí převodová soustrojí pro průmyslová odvětví, jakými jsou zpracování cementu a minerálů, doly, těžba ropy a zemního plynu, tepelná energetika, větrná a přílivová energetika, průmyslové aplikace a kolejová vozidla. Roční tržby společnosti činí zhruba dvě miliardy korun a 78 procenty se na této částce podílí export. 
 
Tel: 731 628 305
© 2013 Jan Birke
info@janbirke.cz