POSLANEC
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Jan Birke rezignuje na post krajského zastupitele

Jan Hamáček a Jan Birke

Své znepokojení nad řešením personálních otázek v náchodské nemocnici jsem již vyjádřil před časem. Považuji postup náměstka hejtmana pro zdravotnictví A. Cabicara za nezodpovědný v rámci celého kraje. Stál jsme u zrodu krajské koalice před třemi lety a jsem přesvědčen, že po celou dobu koalice funguje věcně a dobře. S čím se však nemohu a nechci ztotožnit je právě situace a směřování v oblasti zdravotnictví.

Po pečlivém zvážení jsem se proto rozhodl rezignovat na post krajského zastupitele. Po tom, co se pan náměstek rozhodl tuto gesci řídit zcela sám bez jakékoliv snahy o hledání kompromisu v rámci koalice, to považuji za důležitý signál proto, aby také plně nesl zodpovědnost za důsledky svého přístupu a neochoty najít kompromis. Jeho ignorování kolegů a prosazování řešení, připomíná model řízení před rokem 1989 (po kritice řízení ONN a.s. ředitelku povýšíme?). V době oslav 30. výročí sametové revoluce má takový přístup skutečně hořkou příchuť.

Považuji v politice kompromis a vyjednávání za základní kámen úspěchu vedení ať už kraje nebo města. V oblasti zdravotnictví v Královéhradeckém kraji je rok před krajskými volbami situace zcela opačná. Nemocnici v Náchodě čeká dokončení modernizace, které však má celou řadu dalších souvislostí s budoucí ekonomikou, a to bude vyžadovat úsilí a politická rozhodnutí pro další potřebné investice, aby celá modernizace byla smysluplná na desítky let dopředu. K tomu bude třeba také zodpovědných rozhodnutí celého vedení kraje a bez jednání s kolegy se taková rozhodnutí uskutečňují jen stěží. Na takovém způsobu řízení s krátkodobou vizí se nechci podílet a věcně svůj nesouhlas spojím s rezignací na mandát člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Připomínky k fungování náchodské nemocnice je třeba adresovat vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a především náměstkovi pro zdravotnictví Aleši Cabicarovi, nikoli starostovi města Náchoda.


Jan Birke

starosta Náchoda

poslanec Parlamentu ČR


Náchodské radnici bude vládnout čtyřkoalice

Jan Birke

Čtyřkoalice ve složení ODS a STAN, KDU-ČSL a Patrioty města Náchoda v čele s vítěznou ČSSD se dohodla na vzájemné spolupráci na náchodské radnici v následujících čtyřech letech. Jako starosta bude ve funkci již potřetí pokračovat Jan Birke.

Na základě výsledku voleb do Zastupitelstva města Náchoda, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, zahájily v neděli odpoledne Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Občanská demokratická strana a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (ODS a STAN), Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) a Patrioti města Náchoda jednání o vytvoření většinové koalice. Představitelé ČSSD, ODS a STAN, KDU-ČSL a Patriotů města Náchoda se ve shodě, ke které došly v koaličních jednáních, rozhodly vytvořit společnou čtyřkoalici pro období 2018-2022.

Ještě v neděli večer podepsali lídři jednotlivých stran a uskupení smlouvu o vytvoření koalice, která mimo jiné specifikuje obsazení pozic uvolněných zastupitelů a poměrné zastoupení členů Rady města Náchoda:


starosta města: Jan Birke (ČSSD)

místostarosta: Ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD)

místostarosta: Ing. Pavla Maršíková (KDU-ČSL)

neuvolněný místostarosta: Mgr. František Majer (ODS a STAN)


složení Rady města Náchoda (počet členů):

ČSSD 4

ODS a STAN 2

KDU - ČSL 2

PATRIOTI 1


„Velmi si vážím mandátu od občanů mít tu čest být v Náchodě starostou další čtyři roky. Zisk 11 mandátů z celkem 27členného zastupitelstva je pro mě osobně velkým závazkem a také výzvou. Těším se na spolupráci s kolegy ze čtyřkoalice. Jsou to lidé, kterým stoprocentně věřím, většinu z nich znám a vážím si jejich dosavadní práce jak v koalici, tak i v opozici. Vždy jsme se dokázali domluvit a já věřím, že v tomto složení tomu nebude jinak," komentoval dohodu o spolupráci na náchodské radnici starosta Jan Birke (ČSSD).

Další podrobnosti a společné programové cíle budou obsaženy ve smlouvě o koaliční spolupráci, která bude předmětem jednání členů koalice v následujících dnech a týdnech a vzniknout by měla cca do měsíce.

S úctou

Jan Birke


Ministr vnitra Jan Hamáček v Náchodě

Jan Hamáček a Jan Birke

Ve čtvrtek 23. srpna v rámci svého výjezdu do Královéhradeckého kraje navštívil Náchod místopředseda Vlády ČR, ministr vnitra ČR a pověřený ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček.

V Raisově ulici, kde právě probíhá stavba nové hasičské zbrojnice, se setkal s náchodskými dobrovolnými hasiči. Ti mu představili svou „flotilu" cisteren, kterými jsou jednotlivé jednotky vybaveny. Následně si prohlédl stavbu zbrojnice, která je mimo jiné financována z dotace Ministerstva vnitra ČR.

„O dobrovolné hasiče se v Náchodě opravdu staráme dobře. Nejsou to jen auta, ale i zásahové obleky, boty, nejmodernější přilby a další vybavení potřebné k zásahům," upřesnil starosta Jan Birke.

Během diskuze s vedením města na radnici se ministr Hamáček seznámil se záměry a projekty, které město připravuje, jako např. využití pozemku parkoviště u Bílé růže nebo pozemků po bývalé textilce Tepna, které město Náchod nedávno získalo do svého vlastnictví.

„Mám velikou radost ještě z jedné zprávy, kterou nám pan vicepremiér potvrdil. Tu si však necháme až na definitivní potvrzení panem ministrem kultury, který do Náchoda zavítá 7. září," dodal starosta Jan Birke.


Stavba obchvatu Náchoda
získává díky novele zákona jasnější obrysy

Obchvat

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, tzv. čtyřistašestnáctku. Podle Jana Birkeho (ČSSD), starosty Náchoda a jednoho z autorů novely, se tím zásadně zrychlí výstavba nejen silnic a dálnic, ale také železnic. Novela se zásadně dotkne několika desítek dopravních staveb v celé republice.

„Díky schválení novely získává jasnější obrysy také stavba obchvatu Náchodu, po kterém voláme již více než 20 let. Právě ten se nám nově v letošním roce, společně s obchvatem Jaroměře, podařilo zařadit na seznam prioritních staveb, který vytvořilo Ministerstvo dopravy ČR. Jsem velmi rád, že se nám tento boj podařilo úspěšně dotáhnout do konce," komentuje schválení novely Jan Birke.

Novela by měla v prvé řadě přinést změnu ve zdlouhavém procesu výkupu pozemků. Novela umožní, aby u vybraných důležitých dopravních staveb, které jsou na seznamu, bylo možné využít mezitímní rozhodnutí. Stavba by tak mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Tím by se měl celý proces výrazně urychlit a občanům z dopravně přetížených lokalit se tak uleví mnohem dříve.

„Lidé v Náchodě trpí nadměrnou dopravní zátěží a s ní spojenou vysokou koncentrací zplodin a nadměrným hlukem. Proto pro mě novelizace tohoto zákona představovala prioritní úkol, kterému jsem se ve sněmovně věnoval. Věřím, že výstavba ochvatu se urychlí a kvalita života obyvatel ve městě se tím zásadně zlepší," říká náchodský starosta Birke a dodává: „Samozřejmě čtyřistašestnáctka pomůže nejen Náchodu, ale i dalším prioritním dopravním stavbám, na které netrpělivě v naší republice čekáme. Skončí tak nekonečné obstrukce kolem pozemků a zkrátí se i časové prodlevy. Jsem přesvědčen, že výstavbu tak budeme moci urychlit o několik let."

Obchvat Náchod - vizualizace:

https://www.youtube.com/watch?v=CKa7w2WhABA


75 % řidičů nevidí za volantem dobře,
povinnost vyšetření u lékaře chybí

75 % řidičů nevidí za volantem dobře, povinnost vyšetření u lékaře chybí

V rámci osvětové kampaně Autoklubu ČR „Slepí vrazi", která odstartovala v loňském roce a pokračuje i letos za podpory Mezinárodní automobilové federace FIA, byl vyšetřen zrak 2 880 řidičům, z čehož
u celých dvou třetin nebyl zrak v pořádku. A jsou to právě oči, které jsou nedůležitějším smyslovým orgánem a při řízení automobilu se na něj řidiči maximálně spoléhají. Tento alarmující výsledek vedl poslance Jana Birkeho k předložení legislativního návrhu, který by zavedl povinné kontroly zraku
u očního lékaře pro všechny řidiče a to vždy při výměně řidičského průkazu, tedy po 10 letech.

„Situaci vnímám jako opravdu závažnou. Představte si, že vám lékař zkontroloval zrak v 18 letech při prvním vydání řidičáku a další povinná prohlídka vázaná na řidičský průkaz je až za 47 let," přibližuje podstatu problému Jan Birke. „Proto jsme připravili legislativní návrh, který by tyto důležité prohlídky alespoň rámcově zintenzivnil - počítáme s povinností prohlídky u očního lékaře při výměně průkazu, tedy jednou za 10 let."

„Při zhruba 6 milionech aktivních řidičů je zde 4,5 milionu řidičů, kteří potřebují korekci zraku, případně úpravu své stávající korekce," popisuje situaci prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček
a dodává: „Už při absenci korekce zraku u -0,75 dioptrie se díky zhoršeným reakčním schopnostem řidiče prodlužuje brzdná dráha automobilu při rychlosti 90 km/h z 80 na 120 metrů, tedy o celou polovinu. Navíc zdravé oko vidí chodce ze vzdálenosti cca 200 metrů, při -0,75 dioptrie je tato vzdálenost poloviční."

Dosavadní průzkum dále ukázal, že řidiči si často nejsou problémy se zrakem vědomi. 58 procent řidičů uvedlo, že dle jejich názoru mají zrak v pořádku, reálně ale korekci potřebuje 71 procent z nich. Celkem 8 procent vyšetřených řidičů by kvůli míře poškození zraku neměli za volant usednout vůbec. To je zhruba půl milionu potenciálních slepých vrahů.

Nejrůznější oční vady, které již zdaleka nejsou jen záležitostí seniorů, řidiče výrazně omezují při správném a rychlém vyhodnocení nejrůznějších krizových situací, 80 procent všech informací
při řízení získáváme právě prostřednictvím zraku. Míra bezpečnosti a přítomnost nejrůznější bezpečnostních prvků je samozřejmě jedním z hlavních faktorů při výběru vozidla, bohužel při špatném zraku řidiče jsou prvky jako ABS, ESP, kontrola mrtvého úhlu, systémy sledování jízdního pruhu a podobně, naprosto zbytečné.

Projekt „Slepí vrazi" navazuje i na dlouhodobé preventivní aktivity Policie České republiky
a samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy. Každý počin směřující k vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu tak znamená nejen snižování počtu dopravních nehod,
ale zejména jejich následků na životě a zdraví, což je dlouhodobým záměrem na úseku prevence všech na projektu participujících složek.


Otevření regionální poslanecké kanceláře v Náchodě
na nové adrese

Jan Birke v poslanecké kanceláře v Náchodě

Je mi potěšením oznámit, že na adrese Masarykovo náměstí 19 byla v pondělí 26. února otevřena moje regionální poslanecká kancelář. V rámci tohoto poslaneckého mandátu se tak nachází kancelář na nové adrese. Vím, že si mě novináři v rámci minulé kanceláře dobírali, že do ní můžu doběhnout z kanceláře starosty v bačkorách. Platí to i u nových prostor, které se nacházejí přímo na centrálním náchodském náměstí. I tato kancelář pro mě bude místem, které chci věnovat poslanecké práci i setkáváním s občany. Samozřejmě, starostou i poslancem je člověk 24 hodin denně, takže se neubráním tomu, že se obě aktivity prolínají. Ale tak to asi má být. Je o mě známo, že jsem srdcař, kterému je většinou lépe mezi lidmi, než zavřenému v kanceláři. Nicméně platí, že pokud jsem v Náchodě, najdete mě nejspíš v kanceláři na radnici. Tím druhým pravděpodobným místem může být moje regionální poslanecká kancelář. Sluší se poděkovat všem, kteří mi pomohli při otevření nové kanceláře. A za všechny bych rád poděkoval především mojí ženě Šárce. Její zásluhou působí prostory kanceláře mile a útulně. Co se týká mých priorit při poslanecké práci, zůstávají stejné: prospět Náchodsku v rámci konkrétních projektů a přispět svým dílem k tomu, aby sněmovna přijímala takové zákony, které jsou ku prospěchu občanů České republiky.

Děkuji všem, kteří mi dlouhodobě projevují podporu. Velmi si toho vážím!

Váš Jan Birke, starosta Náchoda, poslanec PS PČR


Sociální demokraté z Královéhradecka se dnes sešli na krajské konferenci v Hradci Králové

Jan Birke

Hradec Králové, 28. 1. 2018


Na dnešní konferenci v Hradci Králové delegáti a členové ČSSD Královéhradeckého kraje nominovali na předsedu strany místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, a to s podporou více než 90 % hlasů. Nominaci na řadového místopředsedu ČSSD dostal opět s podporou převyšující 90 % pardubický hejtman JUDr. Martin Netolický, PhD. Nominaci na místopředsedkyni ČSSD dnes v Hradci Králové dostala také starostka Kopidlna ing. Hana Masáková a na místopředsedu MUDr. Lubomír Hejzlar - oba shodně s podporou 90 %. Předmětem dnešní krajské konference nebyly změny ve vedení hradecké sociální demokracie a delegáti tudíž o žádných změnách ve vedení nehlasovali. Předsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Hradec Králové tak i nadále zůstává poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.

Jan Birke také dnes oznámil delegátům, že se nebude 18. 2. 2018 na celostátním sjezdu ČSSD v Hradci Králové ucházet o žádný post ve vedení strany.


Jan Birke, předseda KVV ČSSD Hradec Králové


Komentář k výsledkům voleb do PS PČR

Komentář k výsledkům voleb do PS PČR

„Chci moc a upřímně poděkovat za všechny hlasy a podporu ve volbách. Blahopřeji také jejich vítězi. Vím, že jsme si všichni v Královéhradeckém kraji přáli lepší výsledek a já, jakožto sociální demokrat, přijímám, že jsme prohráli. Taková je demokracie, taková je vůle voliče. Stavím se k tomu čelem a je to pro mě impuls k intenzivnější práci. Za náš kraj mohu garantovat, že budu intenzivně pracovat na věcech, které jsem slíbil. Dálnice až na hranice, přivaděč vody do Hradce Králové a spoustu dalšího - na tom budu pracovat na 100%. Díky ještě jednou všem za podporu, hlavu vzhůru, nenechme se otrávit, zvládli jsme už horší věci!“


Odpovídal jsem na dotazy čtenářů Náchodského deníku

Odpovídal jsem na dotazy čtenářů Náchodského deníku
V pátek 13. října 2017 jsem odpovídal na dotazy čtenářů Náchodského deníku. Otázek bylo opravdu hodně :) Díky za všechny!
https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/on-line-kandidata-do-snemovny-jan-birke-odpovida-na-vase-dotazy-20171013.html
Zasadím se o modernizaci přivaděče v Královehradeckém kraji

Zasadím se o modernizaci přivaděče v Královehradeckém kraji

Ve čtvrtek 12. října 2017 jsme v Hradci Králové debatovali o nutnosti modernizace vodárenské soustavy ve východních Čechách.

Životnost klíčového přivaděče pitné vody Teplice nad Metují – Hradec Králové se velmi rychle blíží k okamžiku nutné rekonstrukce. Příprava rekonstrukce přivaděče, který slouží k zásobení více než 300 tisíc obyvatel, musíme zahájit obrazně řečeno zítra, protože pak už bude pozdě. Obce se na modernizaci dlouhodobě připravují, ale naše investiční prostředky jsou omezené s ohledem na snahu udržet cenu vodného a stočného v rozumné výši. Proto jsme se shodli na nutnosti zapojení státu. 72 kilometrů dlouhý přivaděč pitné vody zásobuje pitnou vodou území okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim.
Sociální demokracie v Královéhradeckém kraji v pondělí odstartovala kontaktní kampaň

Sociální demokracie v Královéhradeckém kraji v pondělí odstartovala kontaktní kampaň

Dneškem startuje sociální demokracie kontaktní část kampaně. Sami politici a jejich zástupci se tak budou následujících několik týdnů potkávat na mnoha místech celého regionu a společně s občany budou moci rozebrat aktuální program. Hlavními tvářemi podzimní kampaně ČSSD v Královéhradeckém kraji jsou Jan Birke a Robin Böhnisch.

„Kontaktní kampaň vnímám jako nejdůležitější část předvolebního klání. Je nejlepší se setkávat s lidmi osobně a vysvětlovat jim náš program přímo. Navíc osobní kontakt nám umožní řešit s lidmi jejich konkrétní problémy. K těm bychom se při vhazování letáků do schránek jen těžko dostali,“ vyjádřil se k zahájení lídr královéhradecké kandidátky Jan Birke. ČSSD letos vsadila na jasná hesla, která mají upozornit na nejdůležitější body programu. Jde především o oblasti zdravotnictví, péče o seniory, ale také o růst mezd s heslem „Když bohatne země, musí bohatnout i lidé“. „Je naprostý nesmysl, aby se v době ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti nezvyšovaly platy. Na tom jsme teď v parlamentu zapracovali a během posledních 4 let navýšili minimální mzdu o 2 500 Kč. V tomto trendu chceme pokračovat. S tím souvisí i navyšování důchodů. Chceme, aby byly navázané na průměrný plat v zemi a senioři tak mohli prožít důstojné stáří,“ doplnil k volebním heslům Birke.

Kromě platů a péče o seniory zdůrazňuje sociální demokracie bezplatné zdravotnictví. Varuje, že pokud se dostanou k vládě strany jako je ANO, ODS nebo TOP 09, kvůli privatizaci zdravotnictví se stane z lidských životů byznys. Sociální demokraté však chtějí cílit na mladé občany a rodiny s dětmi. „Chceme podpořit mladé rodiny formou rodičovských příspěvků nebo novomanželských půjček. Člověk by neměl být trestán za to, že zakládá rodinu, naopak, stát by jej měl v takové životní chvíli maximálně podporovat,“ dodal na závěr Jan Birke. Kromě kontaktní kampaně bude ČSSD pokračovat v prezentaci svého programu i v elektronických a tištěných médií, na sociálních sítích, ale i venkovní reklamou a vlastními tiskovinami.
Za vším jsou lidé, jejich práce, úsilí, odhodlání…

Za vším jsou lidé, jejich práce, úsilí, odhodlání

O tom se na své páteční návštěvě v Královéhradeckém kraji, konkrétně v Náchodě, přesvědčil i ministr zahraničních věcí a lídr ČSSD do voleb Lubomír Zaorálek.

Nejprve se společně se starostou Janem Birke a místostarostkou sousední Kudowy-Zdrój paní Edytou Bubińskou seznámil se skvělou úrovní partnerských vztahů na česko-polské hranici a s projekty, které se daří realizovat v rámci příhraniční spolupráce. Právě tyto vztahy, za kterými stojí vždy konkrétní lidé ochotní se domluvit, jsou předpokladem pro úspěšný rozvoj našich regionů a proto, aby se zde dobře žilo.

Přímo se stavbaři mohl Lubomír Zaorálek na stavbě průtahu Náchoda diskutovat o pracovních podmínkách, průběhu prací a také o ohodnocení, které jim za tuto náročnou práci náleží. Jinak stavba vypadá z okénka klimatizovaného vozu, a úplně jiné je to z pohledu dělníka ve třicetistupňovém vedru s rozpáleným asfaltem nebo v dešti a mrazu.

Zajímavou debatu pak vedl také s klienty městského Městského střediska sociálních služeb Marie, kde odpovídal například na aktuální otázky ohledně migrační krize. Někteří klienti pak lídra ČSSD do nadcházejících parlamentních voleb pozvali i do svého bytu, aby mohl nahlédnout do jejich spokojeného soukromí. Právě tato spokojenost je výsledkem dobré péče, které se jim od zaměstnanců Městského střediska sociálních služeb dostává. A k tomu je zapotřebí nejen odhodlání. To, že jsou od 1. 7. 2017 sociální pracovnice lépe ohodnoceny, proto velmi ocenili.
Pevnost Dobrošov v sobotu nabídla bohatý program …


V sobotu 19. srpna se na Pevnosti Dobrošov uskutečnil již 3. ročník akce „Se starostou do pevnosti". I přes zataženou oblohu na 10. hodinu přišli návštěvníci, aby zhlédli příjezd pana starosty Jana Birke v historickém americkém vozidle. Následovalo symbolické předání pevnosti z rukou jejího správce pana Švandy a poté zazněla československá hymna a zvuková nahrávka osvětlující události roku 1938. Hned nato dorazila německá jednotka žádající odstoupení pevnosti. Po vysvětlení, že pevnost zůstane v českých rukou, se Němci vzdálili.

Pan starosta se pak ujal přítomných návštěvníků a provedl je expozicí a srubem Zelený. Kolem půl druhé se vydal s panem Švandou a starostkou České Čermné paní Smažíkovou otevřít novou stezku s dřevěnými sochami, vedoucí z České Čermné do Bělovse u Náchoda. Právě v Bělovsi již čekali příslušníci sboru dobrovolných hasičů, aby předvedli něco z hasičského sportu mládeže a pochlubili se svým zázemím a technikou. Od 19. hodiny pokračoval program v areálu pevnosti netopýří nocí, kde se přítomní dozvěděli různé taje ze života těchto savců a mohli si rovněž tyto tvory pohladit při odchytu, který bezprostředně po setmění následoval.

Všem, kteří tento den pomohli zorganizovat, mockrát děkujeme.

Richard Švanda
Náchod a Hirošimu pojí historie i současnost …


Pátek 30. června 2017 je pro Náchod významným dnem ve vzájemných vztazích s japonskou Hirošimou.

Právě dnes Hirošimu navštívil starosta Náchoda Jan Birke, který doprovází předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve vládní delegaci v Japonsku. Náchod a Hirošimu spojuje již více než sto let osoba architekta Jana Letzela, podle jehož návrhu byl v roce 1915 dostavěn Průmyslový palác (Atomový dóm). Díky své bytelnosti se části této stavby zachovaly a staly se jednou z připomínek smutné události světové historie z roku 1945. Budova byla v roce 1996 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Vzácné fragmenty Atomového dómu obdržela i Česká republika jako dar právě od Japonska a v současné době jsou k vidění v Náchodě, v rodišti slavného architekta.

Součástí návštěvy Hirošimy byla prohlídka muzea a uctění památky obětí druhé světové války položením věnce u památníku míru v doprovodu starosty Hirošimy pana Kazumi Matsui.

„Starostovi Hirošimy jsem při společném setkání předal obraz Náchoda a knihu o Janu Letzelovi, která mapuje jeho náchodské kořeny a vztah k Japonsku. Hovořili jsme především o náchodském rodákovi a musím říci, že jsem navzdory utrpení, které se zde odehrálo, cítil nesmírnou hrdost. Hrdost na člověka, rodáka z Náchoda, autora stavby, jenž bude navždy připomínat hrůzy války, kdy po shození atomové bomby zahynulo během deseti vteřin 140 tisíc lidí. To se již nikdy nesmí opakovat," uvedl starosta Náchoda Jan Birke a dodal: „Panu starostovi jsem sdělil, že bych považoval za velkou čest, kdyby obě města, Náchod a Hirošimu, pojilo vzájemné partnerství. Pan Kazumi Matsui mě překvapil svojí rychlou odpovědí, že už vlastně partnery jsme. Proto si dovolím navrhnout formální stránku věci a rád bych předložil radě a zastupitelstvu města návrh tohoto partnerství. V nejbližších dnech pak připravíme oficiální dopis k rukám starosty Hirošimy s žádostí o partnerství a prostřednictvím ambasády a pana velvyslance požádám o jeho předání."

Partnerství a vzájemná spolupráce se rýsuje především v oblasti kultury, např. účast náchodských pěveckých sborů nebo hudebních těles u příležitosti významných svátků na akcích, které připravuje japonské velvyslanectví v Praze. Spolupráce s ambasádou probíhá intenzivně již dnes, v nedávné době například připravili její pracovníci velmi zajímavou besedu pro žáky náchodské základní školy v Komenského ulici.

Dalším poutem mezi oběma městy je členství města Náchoda ve Světové lize starostů za mír (http://www.mayorsforpeace.org/), jehož členem je Náchod již od září roku 1994.
Náchodský stadion Hamra otevřel své brány veřejnosti za účasti olympioniků …


V pátek 23. června 2017 se uskutečnilo slavnostní otevření veřejného stadionu Hamra po rozsáhlé roční rekonstrukci za účasti celé řady hostů: místopředseda vlády a náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, senátor Lubomír Franc, starosta Náchoda Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková a Jan Čtvrtečka, náchodští radní a zastupitelé, za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ředitel brig. gen. Ing. František Mencl a vedoucí územního odboru v Náchodě plk. Ing. David Pouč, zástupci projektantů a dodavatelů stavby a předseda správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda p. Pavel Sobotka. Právě „Nadace" byla pořadatelem 1. ročníku atletické olympiády, které stadion patřil po celý den a zúčastnily se jí desítky dětí ze základních škol náchodského okresu.

Nechyběli však ani další velmi vzácní hosté - olympionici:

Květa Pecková (Jeriová) - předsedkyně Českého klubu fair play (složka Českého olympijského výboru) a bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích a trojnásobná olympijská medailistka z let 1980 a 1984,

Eva Samková - snowboardistka, olympijská vítězka ze Zimních olympijských her 2014 v Soči,

Josef Dostál - rychlostní kanoista, bronzový medailista z Letních olympijských her 2012 v Londýně na čtyřkajaku, stříbrná a bronzová medaile z OH v Riu 2016.

„Plníme si sny! Zrekonstruovali jsme po téměř padesáti letech sportoviště, kterým prošly už tři generace. To jsou tisíce sportovců a já pevně věřím, že další tisíce dětí a sportovců teď budou nové zázemí naplno využívat," uvedl starosta Jan Birke a dodal: "S využitím stadionu je počítáno i pro požární sport. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci stavby a také organizátorům dnešní atletické olympiády. Není lepší způsob, jak oslavit tento den, než právě naplno využít nové sportoviště".

Pomyslnou štafetu další generace sportovců zvedl v podobě přestřižené pásky a během cílovou rovinkou před zraky diváků na nové tribuně úspěšný náchodský atlet Jakub Nosek, který je bronzovým medailistou z roku 2016 v desetiboji a skoku dalekém z MČR v Táboře, a aktuálně se připravuje na Zimní olympijské hry v Jižní Koree jako člen posádky reprezentačního dvojbobu a čtyřbobu připravující se na ZOH v Jižní Koree.
Premiér si během návštěvy Náchoda prohlédl průtah, stadion Hamra a uctil památku arch. J. Letzela …


Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes v rámci návštěvy Královéhradeckého regionu zavítal mimo jiné i do Náchoda. V doprovodu představitelů města si prohlédl právě probíhající opravu průtahu městem, jejímž investorem

je stát a letošní poslední etapa završí téměř 300 milionovou investici do této páteřní komunikace I/33. S detaily průběhu stavby premiéra seznámili stavbaři a zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR v čele s ředitelem Janem Kroupou.

Premiér si pak prohlédl nedaleký sportovní areál Hamra, jehož rekonstrukce je těsně před dokončením.

Svou návštěvu Náchoda zakončil Bohuslav Sobotka uctěním památky arch. Jana Letzela u jeho hrobu na Staroměstském hřbitově, kde společně se starostou Náchoda Janem Birke a za účasti potomků slavného architekta manželů Hejzlarových položili květinu.

"V závěru návštěvy jsem panu premiérovi předal pro Náchod velmi důležitý dokument - po 17 letech právoplatné územní rozhodnutí na výstavbu obchvatu města a požádal jsem ho o podporu, abychom mohli postupovat dál s vlastní přípravou a realizací stavby. Jako město jsme připraveni pomoci ŘSD s výkupy pozemků", uvedl starosta Jan Birke.
Náchod navštívil primátor slovenského města Partizánske doc. PhDr.Josef Božik, PhD. …


Jedná se o další krok při navazování partnerských vztahů mezi městy Náchod a Partizánske, které by mělo být oficiálně stvrzeno počátkem září ve městě Partizánske podpisem dohody o spolupráci.

Text partnerské smlouvy již schválilo Městské zastupitelstvo v Náchodě a souhlas se zněním smlouvy vyslovily i samosprávné orgány ve městě Partizánske. Primátor Josef Božik byl v Náchodě přivítán v obřadní síni radnice kompletním vedením města v čele se starostou Janem Birke. Do programu jeho krátkého pobytu v Náchodě se podařilo zařadit i prohlídku nově otevřeného parku U Města Prahy, prostor městského divadla i návštěvu náchodského zámku.
Park u města Prahy v centru Náchoda již slouží občanům …


Čtvrtek, 18.5.2017 - Dnes dopoledne byl za účasti představitelů města Náchoda, dodavatele stavby firmy Alprim CZ s.r.o., projektanta - Ateliér TSUNAMI, autora zeleně - firma green4plan s.r.o. a dalších hostů slavnostně otevřen pro veřejnost park u města Prahy - PARK OSOBNOSTÍ, který se nachází v samém centru Náchoda a bezprostředně navazuje na Masarykovo náměstí. Setkání zahájily děti z MŠ Havlíčkova pod vedením paní učitelky Roušarové, po jejichž vystoupení se slova ujal starosta Náchoda Jan Birke. "Toto dílo je dalším místem, které si rekonstrukci zasloužilo a už dnes je zřejmé, že bude velmi využívanou odpočinkovou zónou v centru. Park navíc doplňuje připomenutí 12 významných osobností, jejichž osud je spojen s naším městem. Někdo může namítat, že je to zbytečná práce a stejně se park stane obětí vandalismu. Jsem však přesvědčen, že s tím je třeba bojovat a nerezignovat. Jinak bychom nemohli nikdy docílit tak příjemného vzhledu centra města, jakým se dnes může pyšnit," uvedl starosta Jan Birke. Jeho slova doplnil místostarosta Jan Čtvrtečka, který se také zmínil o náročném archeologickém průzkumu, který předcházel vlastním stavebním pracím a bez nějž se žádné takové úpravy v památkově zóně neobejdou.

Zhotovitelem parku je společnost Alprim CZ z Velkého Poříčí, zeleň byla provedena společností green4plan z Vysokova. Autorem plastiky meče je Ing. Petr Ševčík z Jedovnice. Vlastní stavební úpravy probíhaly od června roku 2016 do května 2017 a celkové stavební náklady činí 4.458.234 Kč včetně DPH.

Park je tematicky rozdělen do dvou částí. Jedná se o část pobytovou a část herní. V pobytové části jsou prezentovány významné osobnosti města Náchoda. Informace o dvanácti vybraných osobnostech jsou návštěvníkům představeny na zděných lavičkách s možností využití informací prostřednictvím mobilní aplikace QR kódu. Dominantou je plastika meče rytíře Hrona. Druhá část parku je osazena lanovými a pružinovými herními prvky. V trase původních hradeb je provedena symbolická hradba z gabionů. Gabiony jsou částečně vyplněny kamenivem a částečně zelení. V komunikaci v místě brány je pak provedena mozaika znaku města ze žulových kostek.
Náchod opět uspěl v průzkumu přívětivosti úřadů a je 2. nejpřívětivějším úřadem v Královéhradeckém kraji …


Ministerstvo vnitra ČR, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, vyhlásilo v letošním roce již druhý ročník soutěže mezi obcemi III. typu s názvem "Přívětivý úřad".

Cílem tohoto průzkumu mezi obcemi s rozšířenou působností, resp. dotazníkového řešení, do kterého se přihlásilo letos 165 obcí (a městských částí Prahy), bylo opět zmapovat přívětivost, transparentnost a komunikativnost jednotlivých úřadů. Mezi hlavní kritéria letošního ročníku patřili: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost, komunikace, řízení kvality ve veřejné správě a další aktivity úřadu.

Slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad 2017, které se konalo ve Vzdělávacím institutu pro veřejnou správu v Benešově ve středu 17. května 2017 se za město Náchod zúčastnil starosta Náchoda Jan Birke a tajemnice Městského úřadu v Náchodě Hana Mílová, kteří společně převzali 2. nejvyšší ocenění v rámci Královéhradeckého kraje.

"Je dobré čas od času tzv. změřit síly a vědět, že patříme mezi ty nejlepší úřady v kraji. Myslím, že toto ocenění je dobrou motivací i pro všechny zaměstnance. Jsou to právě oni, kdo jsou zárukou kvality poskytovaných služeb v rámci Městského úřadu v Náchodě", komentoval slavnostní předání cen starosta Jan Birke.

„Kritérií pro získání tohoto ocenění je celá řada. Oproti loňsku jsme v letošním ročníku zapracovali například na zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím sociálních sítí", uvedla tajemnice Hana Mílová.

"Mé poděkování patří paní tajemnici a všem zaměstnancům úřadu, kteří jsou denně v kontaktu s občany a dělají maximum pro jejich spokojenost. Toto ocenění je hlavně jejich zásluhou", dodal starosta Jan Birke.
 

 
 


Tel: 731 628 305
© 2013 Jan Birke