Příslušníci Integrovaného záchranného systému mají můj hluboký respekt a úctu...

foto: Martin Hurdálek